Výměníky

Opravy a čištění tepelných výměníků:

Při používání tepelných výměníků často dochází k jejich zanášení různými druhy usazenin (minerální i organické). U systémů s využitím průtoku vody se nejčastěji jedná o usazeniny vodního kamene.
Veškeré usazeniny snižují výkon výměníku a mají tak negativní vliv na ekonomiku provozu zvýšením spotřeby energie.

Nabízíme pravidelnou údržbu a čištění:

- Letovaných výměníků (deskových)
- Rozebíratelných výměníků
- Spalinových výměníků
- Trubkových výměníků (vč. bazénových)